martes, 8 de junio de 2010

geoMetriCo gRis*


7 euRos

geoMetriCo roJo*


7 euRos

geoMetriCo aZul*


7 euRos

coCheciTos*


7 euRos cada uNo

liBeluLa*


5 euRos

soleCito*


7 euRos

buHos cuadraDos*


7 euRos cada uNo

geoMetriCo verDe*


7 euRos

mariPosa verDe*


5 euRos

floCentRicas roSas*


7 euRos

moMo moraDo*


10 euRos (un palMo de alTo, blanDito...)

moMo verDe*


10 euRos (es de un palMo de alTo, rellenito...)

liBelulitas*


3 euRos cada uNa

conguiTo*


5 euRos

moMito*


5 euRos (para yeRay)

estRellita borracHa*


5 euRos (para el primo paBlo!!!)

niÑita*


5 euRos

fieltRo cruZado*


3 euRos cada uNo